Merit List for Mop-up Counselling - MBBS Admissions 2018

Annoncements Description: 
Merit List in SRM IST Mop-Up for MBBS admissions 2018
SRM Rank DGHS Roll Number Name of the candidate DOB NEET'2018 All India Rank State
1 502606837 Sheikh Mohammad Abdur Rahman 19-Apr-1999 78938 Delhi
2 501501473 Debalina Borah 15-Feb-1999 96300 Assam
3 512518561 S.Dinukar Reddy 15-Aug-2001 125343 Andhra Pradesh
4 502508657 Rohan Mahajan 17-Aug-1999 153906 Delhi
5 511509297 G Suriya 3-May-2000 157365 Tamil Nadu
6 512536208 Maparla Pratyush Suman 13-Jun-1997 163966 Telangana
7 502707326 Charvi 10-Nov-2000 179190 Delhi
8 504902329 Mohammad Muzahid Akhtar 30-Jun-2000 186650 Jharkhand
9 513802580 Shantanu Bhardwaj 15-Jan-1999 220064 Uttar Pradesh
10 504004311 Aadya Moturu 1-Aug-2000 239447 Delhi
11 501712589 Rohan Raj 20-Sep-1999 242285 Bihar
12 511512581 P Sowthamini 24-Mar-2001 244845 Tamil Nadu
13 502709241 Anjali Tomar 13-Jun-1998 245465 Uttar Pradesh
14 512536798 M Shailendra 1-Jan-2000 273741 Telangana
15 500206374 Ala Eswar Aditya 10-Oct-1998 277947 Andhra Pradesh
16 505033663 Kaushik Talukdar 5-May-1996 280997 West Bengal
17 508812519 Udita Ganguly 18-Feb-1999 287301 Maharashtra
18 501900662 Tanish Tiwari 13-Mar-2000 298227 Chhattisgarh
19 505501020 Pragnya S Hangaragi 10-Jan-2001 305685 Karnataka
20 501715585 Arnav Prateek 8-Jun-1999 306192 Bihar
21 512529716 Makineni Karthik Sai 31-Mar-2001 334079 Andhra Pradesh
22 511803115 Gokula Kannan 15-Jun-1999 334423 Tamil Nadu
23 514807087 Mistu Banerjee 10-Sep-1998 339910 West Bengal
24 502405246 Jasmoljit Singh Rosha 22-Dec-1997 343788 Delhi
25 512536503 Hosh Kakileti 21-Aug-1997 370975 Andhra Pradesh
26 511521534 Sibi Sai S 7-Nov-2000 382873 Tamil Nadu
27 511529012 Ezhil Oviya.C 20-May-2000 386604 Tamil Nadu
28 502510401 Siddharth Bhutani 19-Jan-2000 404004 Delhi
29 511529083 Shoaib Shah Ahamed 30-Aug-1999 411568 Tamil Nadu
30 511512156 S Shwetha 30-Jul-2000 413805 Tamil Nadu
31 511900749 Chandra Mouli Shanmugadasan 27-Feb-1999 416081 Tamil Nadu
32 511501787 Haarish S 14-Dec-2000 417529 Tamil Nadu
33 511504499 Antony Jordan Sundar Gnanavel 15-Dec-1998 418657 Tamil Nadu
34 500702163 Kurapati Tharun 25-Aug-2001 419165 Andhra Pradesh
35 511518678 Ashwin Kumar M R 29-Nov-1998 419447 Tamil Nadu
36 511519534 Kiruthika L 30-Dec-2000 422601 Tamil Nadu
37 511504234 R Siva Vara Prasad 23-Dec-2000 423112 Tamil Nadu
38 514500450 Diganto Patra 20-Aug-1999 423518 West Bengal
39 511505040 Pugalarasan Thennarasu 29-Jul-1998 423784 Tamil Nadu
40 502904673 Abeth Jesinth Ajithkumar 7-Dec-2000 426503 Gujarat
41 512001128 Yeshwanth R 9-May-2000 426784 Tamil Nadu
42 511511691 Haniyah M 16-Mar-2000 427228 Tamil Nadu
43 511902831 Kaushal Amar D 25-Sep-2000 427917 Tamil Nadu
44 509101912 Maharajan. K 25-Feb-2001 429231 Tamil Nadu
45 511528024 Lavanya G 2-Feb-2001 429485 Tamil Nadu
46 510403131 Iswarya K 8-Feb-2001 434747 Tamil Nadu
47 511514868 Mohammed Afridi S  (NRI) 15-Jun-2000 530327 Tamil Nadu